Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Biotopen"

AuthorA.L.M. Rutten
TitleThe genus Bryotropha in the Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume9
Year1999
Pages79-102
ISSN01692453
KeywordsInsecten; Lepidoptera; Gelechiidae; Verspreiding; Nederland; Fenologie; Waardplanten; Biotopen; Determinatiesleutel
AbstractHet genus Bryotropha in Nederland (Lepidoptera: Gelechiidae)
Het genus Bryotropha staat bekend als een notoir lastig geslacht van kleine bruine motjes. Die moeilijkheid komt door de variatie, maar vooral ook door gebrek aan bruikbare beschrijvingen. Met dit artikel zijn de negen Nederlandse soorten te determineren. Vanwege het gebrek aan determinatieliteratuur in heel Europa is het in het Engels geschreven. Behalve de maar één keer waargenomen B. domestica, zijn de meeste soorten vrij gewone verschijningen in ons land, zoals uit de kaarten blijkt.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/41451