Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Exoot"

AuthorJ. Noordijk
TitleDe exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume45
Year2015
Pages51-56
ISSN0169-2453
KeywordsPsocodea; Sphaeropsocidae; Badonnelia titei; verspreiding; Nederland; exoot
AbstractHet voorkomen van Badonnelia titei in ons land wordt in enkele publicaties genoemd. Deze exoot blijkt niet zeldzaam in archiefdepots overal in Nederland. In deze publicaties werd echter geen aandacht besteed aan het feit dat de soort nog niet als nieuw voor Nederland was gemeld, waar bewijsexemplaren zijn ondergebracht en hoe B. titei te herkennen is. De soort is daarom dan ook nooit doorgedrongen tot de diverse faunaoverzichten van Nederlandse stofluizen. Reden genoeg om deze zaken te behandelen in dit artikel, waarbij tevens een vindplaatsenkaartje wordt gegeven en de eerste vondsten uit woonhuizen worden gemeld.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653139