Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Exoten"

AuthorsJ. Noordijk, B. Vierbergen, P. Boer
TitleBrandmieren Solenopsis in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume37
Year2012
Pages5-14
ISSN01692453
KeywordsHymenoptera; Formicidae; Solenopsis; Nederland; exoten; risicoanalyse
AbstractTijdens importinspecties worden geregeld brandmieren aangetroffen. Solenopsis invicta, S. geminata en S. richteri zijn notoire invasieve exoten die in grote delen van de wereld voor veel overlast zorgen. Hierdoor besloot het Team Invasieve Exoten van het Ministerie
van el&i om een risicoanalyse voor brandmieren uit te laten voeren. Deze moest inzicht geven in het aantal importen in Nederland, of ze zich kunnen vestigen, welke gevolgen vestigingen kunnen hebben voor de mens en de natuur, en op welke wijze brandmieren bestreden kunnen worden. In dit artikel worden de resultaten van die risicoanalyse samengevat.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555349