Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Isopoda"

11 to 13 of 13
1   11

11   Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15
12   Article: Porcellium conspersum, een in Nederland zeer zeldzame landpissebed van vochtige bossen (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea)
M. Soesbergen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 9 (1999), p. 140-141
13   Article: The fi rst Microcharon (Crustacea, Isopoda, Microparasellidae) from the Moroccan North Saharan Platform. Phylogeny, origin and palaeobiogeography
A. Aït Boughrous, M. Boulanouar, M. Yacoubi, N. Coineau, in: Contributions to Zoology, Vol. 76, 1 (2007), p. 21-34