Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Isopoda"

11 to 20 of 33
1   11   21   31

11   Article: Philosciids with pleopodal lungs from Brazil, with description of a new species (Crustacea, Isopoda)
Paula Beatriz Araujo, Andreas Leistikow, in: Contributions to Zoology, Vol. 68 (1999), p. 109-141
12   Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15
13   Article: Naamlijst van de Nederlandse landpissebedden (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)
M.P. Berg, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 7 (1997), p. 31-34
14   Article: Microcerberus insularis n.sp. (Crustacea, Isopoda, Aselloidea), a marine interstitial species from Tenerife Stygofauna of the Canary Islands, 24
R. Vonk, H.P. Wagner, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 13 (1992), p. 85-88
15   Article: Marine interstitial Amphipoda and Isopoda (Crustacea) from Santiago, Cape Verde Islands
Jan H. Stock, Ronald Vonk, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 62 (1992), p. 21-36
16   Article: Marcgraf's (1648) Brazilian Crustacea
L.B. Holthuis, in: Zoologische Verhandelingen, Vol. 268 (1991), p. 1-123
17   Article: Landpissebedden van de Ooijpolder: deel 1. verspreiding (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)
H. Wijnhoven, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 11 (2000), p. 55-131
18   Article: Joeropsidae from Bora Bora and Moorea, Society Islands, with descriptions of four new species (Isopoda: Asellota)
Hans-Georg Müller, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 59 (1989), p. 71-85
19   Article: Isopoda Asellota de Turquie récoltés en 1987. Netherlands biospeleological explorations in Turkey, 5
Jean-Paul Henry, Guy Magniez, Jos Notenboom, in: Contributions to Zoology, Vol. 66 (1996), p. 55-62
20   Article: Hyssuridae from the Caribbean coast of Colombia, with descriptions of four new species (Isopoda: Anthuridea)
Hans-Georg Müller, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 60 (1990), p. 65-78