Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Natuurbescherming"

AuthorsK.W. van Dort, M.J. van Tweel, A. van der Pluijm
TitleMossen
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages75-100
EditorV.J. Kalkman
KeywordsMossen; Natuurbescherming; leefgebieden; beleid
AbstractFactsheets van de mossen van het leefgebiedenbeleid.
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95262