Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsM. Reemer, J.T. Smit
TitleOngewervelde dieren van de Biesbosch
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2007
Pages58
KeywordsNederland; Verspreiding
AbstractOngewervelde dieren van de Biesbosch
In de loop der jaren hebben natuurliefhebbers vele gegevens verzameld over de ongewervelde dieren van de Biesbosch. Deze gegevens zijn opgeslagen in de databanken van Stichting EIS-Nederland en gelieerde organisaties. Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens die van de volgende ongewervelden diergroepen beschikbaar zijn:
bijen
loopkevers
mollusken
mieren
sprinkhanen
vlinders
wespen
zweefvliegen
Per diergroep wordt aangegeven voor welke soorten de Biesbosch van groot belang is voor de Nederlandse verspreiding. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke groepen en soorten aandacht zouden moeten krijgen bij toekomstige inventarsaties, monitoring en beheersmaatregelen. Niet elke groep blijkt even goed geïnventariseerd in de Biesbosch. Ook bevatten niet alle groepen soorten waarvoor de Biesbosch van groot belang is. Onder de bijen, mollusken en vlinders komen diverse soorten in het gebied voor die voor een groot deel van hun Nederlandse verspreiding op de Biesbosch aangewezen zijn. Deze groepen verdienen daarom zeker extra aandacht. Overige groepen die mogelijk interessante soorten herbergen, maar nog onvoldoende bekend zijn, zijn loopkevers, wespen en zweefvliegen. Onder de mieren en sprinkhanen bevinden zich geen bijzonderheden.
Classification42.74
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/46564