Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsA.J. van Loonstra, J. van Erkelens
TitleLeucophora obtusa, een nieuwe bloemvlieg voor Nederland (Diptera: Anthomyiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume36
Year2011
Pages15-22
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Anthomyiidae; Leucophora obtusa; Nederland; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractBloemvliegen zijn kleine tot middelgrote (2-13 mm) vliegen. Veel soorten zijn relatief onopvallend, andere vallen meer op wanneer zij bijvoorbeeld zonnen op bladeren. Ze lijken oppervlakkig gezien op echte vliegen (Muscidae), waartoe ook de huisvlieg behoort. Binnen de bloemvliegen varieert de levenswijze nogal. Er zijn soorten die voor
de ontwikkeling van de larven aangewezen zijn op het eten van planten, schimmels of dood organisch materiaal, anderen zijn broedparasiet bij bijen en graafwespen. In dit artikel worden de vondsten, levenswijze en gedragingen van de broedparasitaire
soort Leucophora obtusa beschreven. Met deze komt het aantal Nederlandse soorten van het geslacht Leucophora op vijf en het aantal bloemvliegen op 119.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555332