Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsL.B. Holthuis, C.H.J.M. Fransen
TitleInteresting records of whale epizoic crustaceans from the Dutch North Sea coast (Cirripedia, Amphipoda)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume21
Year2004
Pages11-16
ISSN01692453
KeywordsCirripedia; Amphipoda; Kreeftachtigen; Crustaceans; Verspreiding; Nederland
AbstractInteressante waarnemingen van epizoïsche kreeftachtigen op zeezoogdieren langs de
Nederlandse kust (Cirripedia, Amphipoda)
In de tweede helft van 2003 spoelden twee juveniele bultruggen Megaptera novaeangliae
(Borowski, 1781) aan op de Nederlands kust, de eerste op 7 oktober op de Maasvlakte net ten
zuiden van de ingang tot de haven van Rotterdam, de tweede op 20 december nabij Katwijk,
Zuid Holland. Deze soort was nog niet eerder gemeld van de Nederlandse kust. Op de bultruggen
werden vier soorten kreeftachtigen gevonden: Conchoderma auritum, Coronula diadema,
C. reginae en Cyamus boopis. De laatste drie soorten zijn nieuw voor de Nederlandse fauna.
Exemplaren van de parasieten zijn opgenomen in de collectie van het Nationaal
Natuurhistorisch Museum - Naturalis in Leiden.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/94020