Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsBr.V. Lefeber, P. van Ooijen
TitleVerspreidingsatlas van de Nederlandse Spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume4
Year1988
Pages4-56
ISSN0169-2453
KeywordsInsecta; Hymenoptera; Pompilidae; Spinnendoders; verspreiding; Nederland; atlas
Abstract1. Inleiding In de serie verspreidingsatlassen van de Nederlandse Aculeate vliesvleugeligen ligt nu die van de spinnendoders (Pompilidae) voor U. Eerder zijn er een atlas van 64 soorten graafwespen (Lefeber, 1979) en een van de niet parasitaire Megachilidae (Van der Zanden, 1982) gepubliceerd. Atlassen van de overige graafwespen zijn in voorbereiding.
Spinnendoders zijn in Nederland meestal geheel zwart gekleurd of zwart met een gedeeltelijk rood achterlijf. Ze leven op zandige terreinen, aan bosranden, in moerassen, in wegbermen e.d.
De meeste soorten zijn minder dan een centimeter groot en leven vrij onopvallend vlak bij de grond, waar zij zich vooral bezighouden met het vangen en verslepen van spinnen. Dit boek behandelt vooral de verspreiding van de inlandse soorten, maar ook nu hebben wij weer de gelegenheid aangegrepen een korte inleiding over deze groep bij te voegen, terwijl steeds bij elke soort enkele bijzonderheden zijn vermeld over de kenmerken en de levenswijze.
Alle basisgegevens waarop deze atlas berust, zijn opgenomen in het bestand van de European
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/148659