Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorD. van den Tooren
TitleFirst record of the pseudoscorpion Larca lata in the Netherlands (Pseudoscorpiones: Garypoidea: Larcidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume15
Year2001
Pages33-39
ISSN01692453
KeywordsNederland; Verspreiding; Herkenning
AbstractDe eerste waarnemingen van de pseudoschorpioen Larca lata in Nederland (Pseudoscorpiones: Garypoidea: Larcidae)
In dit artikel wordt Larca lata (Hansen, 1884) voor het eerst voor Nederland vermeld. In 1968 werd een vrouwtje van deze soort gevonden tussen braakballen van een kerkuil, op de zolder van een kerk in Vorchten (Gelderland). Op dezelfde plaats werd 1,5 jaar later een mannetje verzameld. De identiteit van de dieren bleef lange tijd ongewis. Pas later bleken de dieren tot Larca lata te behoren, toen de grote variatie binnen deze soort duidelijk werd (Gardini 1983, Johnson & Legg 1996). Omdat de soort zo variabel is, wordt in dit artikel een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse exemplaren gegeven.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/45867