Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsM.J. Sanabria, K. Lock
TitleEerste waarneming van de schietmot Ecclisopteryx dalecarlica in Nederland en nieuwe vondsten in Belgiƫ (Trichoptera: Limnephilidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume39
Year2013
Pages89-93
ISSN0169-2453
KeywordsTrichoptera; Limnephilidae; Ecclisopteryx dalecarlica; Nederland; Belgie; verspreiding; herkenning
AbstractDe larven van Trichoptera heten kokerjuffers en leven in het water. Veel soorten bouwen een kokertje van zand, takjes of ander materiaal, vandaar de Nederlandse naam. De volwassen dieren lijken wel wat op nachtvlinders en worden schietmotten genoemd. De laatste jaren heeft het onderzoek naar deze dieren een grote vlucht genomen. Enerzijds
spelen ze een rol als indicator voor de waterkwaliteit. De larven worden dan ook veel verzameld tijdens macrofaunabemonsteringen door waterschappen. Anderzijds is er een groeiende groep entomologen die schietmotten bestudeert. In dit artikel wordt Ecclisopteryx dalecarlica voorgesteld, een nieuwe soort voor Nederland.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621024