Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsJ.G.M. Cuppen, B. Koese, H. Sierdsema
TitleDistribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume24
Year2006
Pages29-40
ISSN01692453
Keywordswaterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; verspredding
AbstractVerspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae)
De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004
en 2005 onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv. Deze
waterroofkever is wettelijk beschermd middels de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn.
Graphoderus bilineatus kwam vroeger in grote delen van Nederland voor, maar is tegenwoordig
vrijwel beperkt tot de grote laagveengebieden in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en
Noord- en Zuid-Holland. De belangrijkste biotopen in Nederland zijn sloten en kanalen met een
breedte tussen 1,5 en 20 meter, een diepte tussen 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal
een vrij spaarzame vegetatie van drijvende en submerse waterplanten. Uit het buitenland is
G. bilineatus vooral bekend uit grotere wateren. Op basis van een verspreidingsmodel wordt voor
de laagveengebieden van ons land het potentiƫle voorkomen van G. bilineatus voorspeld. In 141
kilometerhokken voorspelt het model de aanwezigheid van deze soort met een waarschijnlijkheid
van meer dan 70%.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159644