Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorTh. Zeegers
TitleDerde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages83-88
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Tachinidae; Nederland; herkenning; verspreiding; biologie
AbstractSluipvliegen vormen een soortenrijke familie binnen de Diptera. De vliegen hebben vaak een borstelig uiterlijk. De larven leven als parasiet in rupsen of andere insecten. In dit artikel worden twee soorten nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. Beide lijken zich gevestigd te hebben in ons land. Hiermee komt het totaal aantal
Nederlandse soorten op 333.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555362