Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsJ. Noordijk, J. Bink, H. Wijnhoven
TitleUitbreiding van de hooiwagen Astrobunus leavipes (Opiliones)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages11-17
ISSN0169-2453
KeywordsOpiliones; Astrobunus leavipes; Nederland; verspreiding
AbstractAstrobunus laevipes is een hooiwagen die via het Rijnbekken recentelijk ons land is binnengekomen. Er waren al vondsten langs de Waal en Nederrijn in Gelderland en het meest oostelijke puntje van de provincie Utrecht. Door gerichte inventarisaties kunnen wij de hooiwagen nu nieuw voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant melden. Daarnaast is er van A. laevipes nu ook een waarneming langs de IJssel en enkele westelijker in de provincie Utrecht. Allerlei rivierbegeleidende biotopen langs (uitlopers van) de Nederrijn en Waal worden al door deze opmerkelijke hooiwagen bevolkt, maar de noordelijke uitbreiding via de IJsselvallei lijkt veel trager te verlopen. De Maas lijkt nog niet bereikt.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645889