Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorA.E. de Winter
TitleUitbreiding van de grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima in Noord-Groningen (Orthoptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages83-86
ISSN0169-2453
KeywordsOrthoptera; Tettigonia viridissima; Nederland; Groningen; verspreiding
AbstractDe grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima is de grootste sprinkhaan van Nederland. De soort komt verspreid over het hele land voor maar tot voor kort ontbraken waarnemingen uit grote delen van de noordelijke (zee)kleigebieden van Groningen en Friesland. In 2007 werd de grote groene sabelsprinkhaan voor het eerst waargenomen
ten noorden van de stad Groningen. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de soort zich hier recent sterk heeft uitgebreid.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555271