Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorE. de Bree
TitleDe stekeldrager Abrachyglossum capitatum, een nieuwe blaaskopvlieg voor de Nederlandse fauna (Diptera: Conopidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages63-66
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Conopidae; Abrachyglossum capitatum; Nederland; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractBlaaskopvliegen vallen in het veld op door het gekromde achterlijf en relatief grote kop. De larven leven in andere insecten, zoals bijen en hommels. De laatste jaren zijn er diverse interessante waarnemingen aan deze groep gedaan. In dit artikel wordt
Abrachy glossum capitatum nieuw voor Nederland gemeld. Deze heeft, als enige Nederlandse blaaskopvlieg, stekels boven op de antenne. Daarom wordt als Nederlandse naam stekeldrager voorgesteld.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555353