Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsM.A. Faasse, S. Waajen
TitleDe steelkwallen van Nederland (Cnidaria: Staurozoa)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages61-67
ISSN0169-2453
KeywordsCnidaria; Staurozoa; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractSteelkwallen zijn een onopvallende en onbekende groep zeedieren. De plaatsing binnen de holtedieren was lange tijd provisorisch binnen de klasse Scyphozoa (schijfkwallen), maar recente inzichten rechtvaardigen een plaatsing als aparte klasse. Binnen de holtedieren
wordt (behalve bij de bloemdieren, Anthozoa) onderscheid gemaakt tussen een vastzittend stadium (poliep genoemd) en een vrijzwemmend stadium (kwal of meduse). De steelkwallen wijken hiervan af omdat niet alleen de poliepen, maar ook de kwallen vastzitten op het substraat. Tot nu toe zijn er voor de Nederlandse wateren drie soorten
steelkwallen bekend en de verwachting is dat dit er meer gaan worden. Er wordt ingegaan op de herkenning, levenscyclus, ecologie en taxonomie van deze onbekende diergroep.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555269