Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsM.P. Berg, A. den Ouden
TitleDe springstaart Fasciosminthurus quinquefasciatus nieuw voor de Nederlandse fauna (Collembola: Bourletiellidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages1-7
ISSN0169-2453
KeywordsCollembola; Bourletiellidae; Fasciosminthurus quinquefasciatus; Nederland; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractMet enige regelmaat duiken nieuwe springstaartsoorten op in ons land. Het vinden van een nieuwe soort is soms op toeval gebaseerd. Op een foto van een sprinkhaan was naast de linker voorpoot een klein, donker vlekje te zien. Uitvergroot bleek het om een klein springstaartje te gaan. Het zwart-wit gestreepte patroon liet geen ruimte voor twijfel over de determinatie: Fasciosminthurus quinquefasciatus, een nieuwe springstaart voor de Nederlandse fauna. In dit artikel wordt het genus en de soort voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding in de rest van Europa.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621026