Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsJ. Smit, A.J. Loonstra, A.H. de Wilde
TitleDe roodrandzandbij Andrena rosae weer op de goede weg (Hymenoptera: Apidae)?
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume37
Year2012
Pages29-37
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Apidae; Andrena; Nederland; tabel; herkenning; taxonomie
Abstract2012 is het jaar van de bij, in het leven geroepen vanwege de achteruitgang van zowel de wilde bijen als de honingbij. Doel van dit bijenjaar is meer aandacht te vragen voor deze belangrijke bestuivers in onze natuur en land- en tuinbouw. In dit bijenjaar is het
verheugend te kunnen constateren dat Andrena rosae, één van onze ernstig bedreigde soorten wilde bijen, zich enigszins lijkt te herstellen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555348