Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorJ.T. Smit
TitleDe prachtvlieg Melieria picta in grote aantallen op strandkweek Elytrigia atherica op Schiermonnikoog (Diptera: Ulidiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume33
Year2010
Pages1-8
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Ulidiidae; Melieria picta; verspreiding; ecologie; Nederland
AbstractPrachtvliegen zijn kleine vliegen met meestal getekende vleugels. In Nederland komen 16 soorten voor. De larven van de meeste soorten leven in planten, maar details over de levenswijze zijn vaak slecht bekend. Zo ook van de zeldzame Melieria picta. Tijdens een recent veldbezoek aan Schiermonnikoog werd ontdekt dat de soort zich vermoedelijk vooral ontwikkelt in strandkweek. In dit artikel worden de vier Nederlandse soorten van het genus voorgesteld.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478200