Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsD. Tempelman, G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse
TitleDe molkreeften Upogebia deltaura en U. stellata en geassocieerde soorten in de Noordzee (Decapoda: Upogebiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume41
Year2013
Pages15-29
ISSN0169-2453
KeywordsDecapoda; Upogebiidae; Upogebia; Nederland; biology
AbstractIn de bodem van de Noordzee leeft een bijzondere groep van kreeften. Zij brengen hun leven door in een ondergronds gangenstelsel: de molkreeften. Het zijn algemene bewoners van het Friese Front, de Oestergronden en de Klaverbank. In, op en bij deze kreeften leven verschillende andere diersoorten: parasitaire pissebedden, een mosdiertje en twee soorten tweekleppigen. Deze bijdrage gaat in op de ecologie van de molkreeften en hun symbionten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621037