Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorJ.T. Smit
TitleDe hottentottenvilla Villa hottentotta toch op de Nederlandse lijst (Diptera: Bombyliidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages23-33
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Bombyliidae; Villa hottentotta; Nederland; verspreiding; herkenning
AbstractWolzwevers zijn vliegen waarvan de larven parasitair leven bij andere insecten. Wolzwevers van het genus Villa veroorzaken vaak determinatieproblemen. Deze problemen lijken verleden tijd met recent gepubliceerde taxonomische inzichten. Eindelijk konden nu ook de Nederlandse exemplaren van dit genus op naam gebracht worden. Deze bleken te behoren tot vier soorten, waarvan er twee vermoedelijk reeds
zijn verdwenen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621029