Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorM.A. Faasse
TitleDe eikelworm Saccoglossus cf. horsti in de Oosterschelde (Enteropneusta)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume44
Year2015
Pages11-15
ISSN0169-2453
KeywordsEnteropneusta; Saccoglossus; verspreiding; Nederland
AbstractEikelwormen zijn mariene wormen die een eigen klasse vormen, de Enteropneusta. In Nederland zijn het ook de enige vertegenwoordigers van de kraagdragers (fylum Hemichordata). Het zijn bijzondere dieren, die nauwer verwant zijn aan stekelhuidigen en gewervelde dieren dan aan gelede wormen. Het lichaam is ongeleed, met een gesteelde slurf, met daarachter een kraag en een langwerpig lichaam met tientallen
kieuwspleten. De wormen leven in een U-vormige buis in zachte bodems. In de loop van de tijd zijn wel eikelwormen langs de Nederlandse kust verzameld, maar deze zijn nooit op naam gebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de eerste vondsten van eikelwormen in de Oosterschelde.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/653124