Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsV.S. van der Goot, B. van Aartsen, M. Chvála
TitleThe Dutch species of the dance fly genus Hilara (Diptera: Empididae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume12
Year2000
Pages121-149
ISSN01692453
KeywordsArthropoda; Insecta; Diptera; Empididae; Nederland; Verspreiding; Biotopen; Fenologie
AbstractDe Nederlandse soorten van het dansvliegengeslacht Hilara (Diptera: Empididae)
In deze studie wordt alle beschikbare informatie over het dansvliegengeslacht Hilara samengevat. Door kritisch literatuur-, collectie- en veldonderzoek werden 57 soorten voor de Nederlandse fauna vastgesteld, waarvan er hier maar liefst 13 voor de eerste maal gemeld worden. Zes van de 57 soorten zijn beschreven op basis van Nederlandse collectiemateriaal. Er zullen weinig insectengenera zijn waarvan meer dan 10% van de Nederlandse soorten uit Nederland beschreven zijn. Van elke soort wordt een verspreidingskaart gepresenteerd en, indien beschikbaar, informatie over vliegtijden en ecologie. Opvallend is dat Hilara-soorten vaak gevangen worden vlak boven het oppervlak van stromend water, maar er zijn ook soorten die gebonden zijn aan stilstaand water of landbiotopen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/44974