Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsO. Vorst, T. Faasen
TitleSulcacis bidentulus, een nieuwe houtzwamkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Ciidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume39
Year2013
Pages7-13
ISSN0169-2453
KeywordsColeoptera; Ciidae; Sulcacis bidentulus; Nederland; verspreiding; biologie; herkenning
AbstractIn de afgelopen jaren werd op verschillende plekken in Nederland een houtzwamkever gevonden die tot nu toe niet officieel gemeld werd: Sulcacis bidentulus. Deze soort valt binnen de zeer eenvormige familie Ciidae op door de kleur van de dekschilden, die duidelijk iets lichter bruin zijn dan de rest van het lichaam. De soort zou zich ontwikkelen in de bleke borstelkurkzwam, die voornamelijk op populieren groeit. Oudere vondsten ontbreken en de ontdekking van deze soort op meerdere locaties duidt op een recente vestiging in ons land. Dit sluit aan bij de geconstateerde uitbreiding in Midden-Europa.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621018