Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Nederland"

AuthorsB. Aukema, D. Hermes, P-p. Chen, N. Nieser
TitleWantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages25-48
ISSN0169-2453
KeywordsHemiptera; Heteroptera; Nederland; Waddeneilanden; verspreiding
AbstractHet laatste overzicht van de wantsen van de Nederlandse waddeneilanden dateert van 2004 met aanvullingen in 2009. Een opsomming wordt gegeven van 144 nieuwe eilandrecords, waaronder 12 soorten die voor het eerst op de waddeneilanden zijn waargenomen. Pachycoleus pusillimus (Dipsocoridae) is nieuw voor de Nederlandse
lijst. In totaal zijn er nu 375 soorten wantsen van de waddeneilanden bekend.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555344