Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Netherlands"

11 to 20 of 58
1   11   21   31   41   51

11   Article: Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, a new North American invader already widespread on northern red oaks (Quercus rubra) in Western Europe (Bucculatricidae)
E.J. van Nieukerken, C. Doorenweerd, W.N. Ellis, K.J. Huisman, J.C. Koster, W. Mey, T.S.T. Muus, A. Schreurs, in: Nota lepidopterologica, Vol. 35 (2012), p. 135-159
12   Article: Cameraria ohridella rukt op naar het westen
E.J. van Nieukerken, in: Entomologische Berichten, Vol. 61, 12 (2001), p. 200-201
13   Article: Cetaceans stranded in the Netherlands from 1998 to 2007
C.J. Camphuysen, C. Smeenk, M. Addink, O.E. Jansen, in: Lutra, Vol. 51 (2008), p. 87-122
14   Chapter: Changes in ranges of hoverflies in the Netherlands in the 20th century (Diptera: Syrphidae)
M. Reemer, J.T. Smit, W. van Steenis, in: Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 (2003), p. 53-60
15   Article: De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera)
Y.D. Burggraaf - van Nierop, C. van Achterberg, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 39 (1990), p. 3-66
16   Chapter: De langsprietmotjes van de blauwe knoop en klokjesgentiaan
E.J. van Nieukerken, in: Jaarboek Natuur PGO - Flora en Fauna (1993), p. 88-96
17   Article: De valkruidmineervlinder Digitivalva arnicella in Nederland: herontdekking en behoud (Lepidoptera: Plutellidae: Acrolepiinae)
E.J. van Nieukerken, J.C. Koster, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 9 (1999), p. 15-28
18   Article: Ecological niche models for four native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae) in the Netherlands
P. Ciliberti, H. de Jong, M.A. Schouten, P.A. Verweij, W.R.B. Heitmans, in: Contributions to Zoology, Vol. 78 (2009), p. 149-156
19   Article: Endothenia oblongana in Nederland: een bladroller van het zeedorpenlandschap (Lepidoptera: Tortricidae)
J.C. Koster, E.J. van Nieukerken, in: Entomologische Berichten, Vol. 58, 8 (1998), p. 145-152
20   Article: Eocene crabs (Crustacea, Brachyura) from Bonaire, Netherlands Antilles
J.H.S. Collins, S.K. Donovan, in: Scripta Geologica, Vol. 129 (2005), p. 1-12