Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Netherlands"

11 to 20 of 65
1   11   21   31   41   51   61

11   Article: Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens
G.H. Glas, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 34 (1986), p. 3-97
12   Article: Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, a new North American invader already widespread on northern red oaks (Quercus rubra) in Western Europe (Bucculatricidae)
E.J. van Nieukerken, C. Doorenweerd, W.N. Ellis, K.J. Huisman, J.C. Koster, W. Mey, T.S.T. Muus, A. Schreurs, in: Nota lepidopterologica, Vol. 35 (2012), p. 135-159
13   Article: Cameraria ohridella rukt op naar het westen
E.J. van Nieukerken, in: Entomologische Berichten, Vol. 61, 12 (2001), p. 200-201
14   Article: Cetaceans stranded in the Netherlands from 1998 to 2007
C.J. Camphuysen, C. Smeenk, M. Addink, O.E. Jansen, in: Lutra, Vol. 51 (2008), p. 87-122
15   Chapter: Changes in ranges of hoverflies in the Netherlands in the 20th century (Diptera: Syrphidae)
M. Reemer, J.T. Smit, W. van Steenis, in: Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 (2003), p. 53-60
16   Article: Copepoda (Crustacea) associated with commercial and non-commercial Bivalvia in the East Scheldt, The Netherlands
Jan H. Stock, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 63 (1993), p. 61-64
17   Article: De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera)
Y.D. Burggraaf - van Nierop, C. van Achterberg, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 39 (1990), p. 3-66
18   Chapter: De langsprietmotjes van de blauwe knoop en klokjesgentiaan
E.J. van Nieukerken, in: Jaarboek Natuur PGO - Flora en Fauna (1993), p. 88-96
19   Article: De valkruidmineervlinder Digitivalva arnicella in Nederland: herontdekking en behoud (Lepidoptera: Plutellidae: Acrolepiinae)
E.J. van Nieukerken, J.C. Koster, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 9 (1999), p. 15-28
20   Article: Discovery of scientific correspondence of P.P.C. Hoek (1851—1914), including three unpublished letters by Charles Darwin
Florence F.J.M. Pieters, Diny Winthagen, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 60 (1990), p. 239-247