Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorJ.T. Smit
TitleInhaalslag verspreidingsonderzoek vliegend hert
PublisherEuropean Invertebrate Survey - Nederland
PlaceLeiden
Year2004
Pages23
KeywordsNederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Lucanus; cervus
AbstractInhaalslag verspreidingsonderzoek vliegend hert
In 2004 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een inhaalslag uitgevoerd, waarbij de actuele verspreiding van het Vliegend hert Lucanus cervus in kaart is gebracht.
De voorgenomen doelen hierbij waren:
- Door middel van oproepjes in regionale en landelijke media een zo groot mogelijke aanvulling krijgen van het landelijke verspreidingsoverzicht.
- Door middel van veldwerk zekerheid krijgen over de aanwezigheid van de soort in Utrecht, bij de Holterberg en Enschede.
- Door middel van het organiseren van een voorlichtingsdag voor beheerders een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van populaties tussen de Noord-Veluwe en de Zuidoost-Veluwe.
Er is in 2004 groot publiciteitsoffensief rondom het vliegend hert ontketent. In totaal werden 447 persberichten verstuurd aan nationale en regionale media, 726 posters aan campings en bezoekerscentra en 20 korte artikelen voor natuurbladen. Dit bracht een vliegwieleffect teweeg. Zo verscheen de oproep ook op allerlei websites van natuurorganisaties. Dit leverde in totaal 341 waarnemingen van het vliegend hert op. De soort bleek op de Veluwe een groter verspreidingsgebied te hebben dan gedacht. De soort komt ook in het noordoosten van de Veluwe voor en ook tussen de populaties in het centrale deel van de Veluwe en de Veluwezoom zijn waarnemingen binnengekomen. Verder is de situatie ten zuiden van Nijmegen verder opgehelderd. Het gerichte veldwerk op de Utrechtse heuvelrug, op de Holterberg en bij Enschede leverde geen waarnemingen op en we concluderen dat de soort hier verdwenen is. Het verzamelen van verspreidingsgegevens via oproepen in de media levert een redelijk betrouwbaar verspreidingsbeeld op. Hiermee is het een goed instrument om over een lange periode in kaart te brengen waar zich populaties bevinden. Door de lage standaardiseringsgraad leent de methode zich slecht voor kortetermijn-monitoring of het volgen van populatieontwikkelingen.
Classification42.75
Document typebook
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/46569