Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsR. Ketelaar, J. Bouwman
TitleEen reconstructie van de libellen- en dagvlinderfauna van het Koningsven (Odonata, Lepidoptera).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume29
Year2008
Pages5-20
ISSN01692453
Keywordslibellen; Odonata; dagvlinders; Lepidoptera; verspreiding; Koningsven; bescherming; Nederland
AbstractIn de afgelopen anderhalve eeuw is de diversiteit bij libellen en dagvlinders in Nederland sterk achteruitgegaan. Hoewel lokaal successen worden geboekt bij het herstel van bijzondere soorten, zijn de rode lijsten van libellen en met name dagvlinders nog bijzonder lang. In de aantekenboekjes en korte publicaties van entomologen die een eeuw geleden actief waren, is nog iets zichtbaar van de vroegere weelde. Het Koningsven bij Plasmolen is een van de gebieden waar een zeer bijzondere fauna aanwezig was. Dit artikel maakt op basis van archiefmateriaal een reconstructie van de fauna van dit gebied rond 1900. Het overzicht is een bouwsteen voor een op te stellen herstelplan.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/201740