Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorJ. Smit
TitleEen onverwachte vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis in de Gelderse Poort (Hymenoptera: Apidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume36
Year2011
Pages111-114
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Apidae; Anthophora aestivalis; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractBijen staan steeds meer in de belangstelling. Door hun gecompliceerde biotoopeisen worden veel soorten in hun voortbestaan bedreigd. De laatste jaren werden echter ook diverse bijen voor het eerst in ons land aangetroffen. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de hogere temperaturen, waar deze zuidelijke zonaanbidders zich goed bij thuis voelen. In dit artikel wordt een vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis bij Lobith gepresenteerd, de eerste Nederlandse waarneming sinds 1946. We zullen moeten afwachten of ook deze soort zich verder gaat uitbreiden in ons land. Bijenkenners wachten met spanning af of ook de witte rouwbij, broedparasiet van de mooie sachembij, terug zal keren.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555340