Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsB. Aukema, Th. Kiewiet
TitleDe wants Jalla dumosa na 45 jaar weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Pentatomidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages9-15
ISSN0169-2453
KeywordsHeteroptera; Pentatomidae; Jalla dumosa; Nederland; verspreiding; biologie
AbstractJalla dumosa is een in Nederland zeer zeldzame pentatomide, die in 1969 voor het laatst was waargenomen op Terschelling. Na 45 jaren zonder waarnemingen werd ze in 2014 weer in klein aantal waargenomen in de Kooiduinen op Ameland. Rupsen van onder andere de duinparelmoervlinder en de sint-jansvlinder stonden daar op het menu. In deze bijdrage wordt informatie samengevat over de vondsten in Nederland, de biologie en de verspreiding van de soort.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645903