Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorM.P. Berg
TitleDe springstaarten van Nederland: het genus Bilobella, nieuw voor de fauna, en Neanura (Hexapoda: Entognatha: Collembola)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages101-112
ISSN01692453
KeywordsHexapoda; Entognatha; Collembola; verspreiding; herkenning; biologie; Nederland
AbstractUit Nederland zijn ruim 200 soorten springstaarten bekend, maar er zijn nog veel nieuwe soorten te verwachten. Deze verwachting is vooral gebaseerd op meldingen van springstaarten uit Denemarken, Duitsland en Belgi├ź, in biotopen die ook bij ons te vinden zijn. In de winter van 2007 werd op een ruderaal terrein in Westzaan Bilobella
braunerae ontdekt, een nieuwe soort (en nieuw genus) voor ons land. In dit derde artikel in de serie springstaarten van Nederland worden de twee verwante genera Bilobella en Neanura geïntroduceerd, waarbij de nieuwe soort wordt behandeld. Met de determinatiesleutel zijn de Nederlandse soorten uit de subfamilie Neanurinae, plus de verwachte soorten op naam te brengen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446795