Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsJ.T. Smit, B. Hamers
TitleDe slakkendodende vlieg nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages67-70
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Sciomyzidae; Pherbellia annulipes; Nederland; herkenning; verspreiding; biologie
AbstractDe larven van slakkendodende vliegen prederen op slakken. De vliegen zien er vaak fraai uit, met gestreepte ogen en opvallend getekende vleugels. In dit artikel wordt Pherbellia annulipes voor het eerst voor Nederland gemeld, waarmee het totaal aantal Nederlandse soorten nu 58 opdraagt. De mannetjes vertonen een bijzonder baltsgedrag. Verder valt op dat de larven niet op waterslakken prederen, zoals bij de meeste andere slakkendodende vliegen, maar op landslakken.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555356