Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorS.J.J. Schreven
TitleDe schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume35
Year2011
Pages27-32
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Apoidea; Megachilidae; Coelioxys afra; herkenning; verspreiding; Nederland
AbstractTot voor kort waren acht soorten kegelbijen Coelioxys uit Nederland bekend. Sinds 2010 kan daar een negende soort aan toegevoegd worden: Coelioxys afra, de schubhaarkegelbij. Op 26 juni werden twee mannetjes gevangen op de Bergerhei in Noord-Limburg. Kegelbijen zijn zogenaamde broedparasieten of koekoeksbijen, die hun eitjes in nesten van andere bijensoorten leggen. De meeste soorten parasiteren bij
behangersbijen Megachile, enkele soorten ook bij sachembijen Anthophora en metselbijen Osmia. Coelioxys afra parasiteert waarschijnlijk bij twee gastheren, het zilveren fluitje Megachile leachella en de rotsbehangersbij M. pilidens, die beide in Nederland
voorkomen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555264