Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorTh. Heijerman
TitleThe weevil genera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in the Netherlands (Coleoptera: Curculionidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume21
Year2004
Pages61-78
ISSN01692453
KeywordsSnuitkevers; Curculionidae; Verspreiding; Nederland
AbstractDe snuitkevergenera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in Nederland (Coleoptera:
Curculionidae)
Op zowel de meest recente naamlijst van de Nederlandse kevers (Brakman 1966) als op de
naamlijst van in Nederland voorkomende snuitkevers (Heijerman 1993) staan vijf soorten
genoemd die behoren tot de genera Acalles, Ruteria of Kyklioacalles. Deze soorten zijn klein en
onopvallend gekleurd en hebben bovendien een zeer verborgen levenswijze. Dit heeft tot gevolg
gehad dat de dieren zelden verzameld zijn. Tevens was de soortstatus soms onduidelijk. Recent
hebben enkele auteurs deze genera grondig gereviseerd. Hun publicaties waren de stimulans om
het Nederlandse materiaal te bestuderen en nieuwe gegevens te verzamelen. Tijdens een aantal
veldexcursies is speciaal aandacht aan deze soortengroep besteed, hetgeen resulteerde in een zeer
groot aantal exemplaren. Na bestudering van het materiaal bleek dat er in het verleden determinatiefouten
zijn gemaakt. Hierdoor komen twee soorten te vervallen voor onze fauna, namelijk
Acalles lemur en A. parvulus. Daarentegen kunnen drie soorten aan de Nederlandse naamlijst
worden toegevoegd, namelijk A. dubius, A. misellus en A. commutatus. In deze bijdrage wordt de
nieuwe naamlijst gepresenteerd en worden alle inheemse soorten kort besproken, waarbij ondermeer
ingegaan wordt op hun verspreiding in Nederland. Tenslotte wordt een vereenvoudigde
determinatiesleutel gegeven voor de Nederlandse soorten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/94022