Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorM.G.M. Jansen
TitleThe genus Scrobipalpa in the Netherlands (Lepidoptera: Gelechiidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume9
Year1999
Pages29-78
ISSN01692453
KeywordsInsecta; Lepidoptera; Scrobipalpa; Verspreiding; Biotopen; Fenologie; Herkenning; Determinatiesleutel; Waardplanten
AbstractHet genus Scrobipalpa in Nederland (Lepidoptera: Gelechiidae)
Scrobipalpa is een geslacht van kleine, lastig uit elkaar te houden motjes. In heel Europa zijn ongeveer 70 soorten bekend. Doorgaans zijn de vleugels bruin- of grijsachtig met een tekening van stippels en strepen die bovendien erg kan variëren. Hierdoor kunnen de individuele soorten vaak moeilijk herkend worden. Aan de hand van de genitaliën kunnen soorten wel allemaal gedetermineerd worden. Omdat de literatuur over deze groep niet erg toegankelijk is en bestaande beschrijvingen soms erg onvolledig zijn, wordt dit artikel in het Engels geschreven. Met dit artikel zijn de elf Nederlandse soorten te determineren. De meeste hiervan zijn min of meer gebonden aan de kust. Van alle soorten worden naast beschrijvingen van de vleugeltekening en de genitaliën, ook de verspreiding, de biologie en de ecologie gegeven.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/41450