Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsH. Siepel, W. Dimmers
TitleSome mossmites new for The Netherlands (Acari: Oribatida)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume34
Year2010
Pages41-44
ISSN-169-2453
KeywordsAcari; Oribatida; Nederland; verspreiding
AbstractBestudering van materiaal uit enkele Alterra-projecten leverde negen soorten mosmijten op die nog niet waren opgenomen in de recent gepubliceerde Nederlandse naamlijst. Het totaal aantal soorten voor Nederland komt hiermee op 327.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/478249