Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsJ. Muilwijk, R. Felix
TitleRecente aanvullingen op de Nederlandse loopkevercatalogus (Coleoptera: Carabidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume43
Year2014
Pages17-21
ISSN0169-2453
KeywordsColeoptera; Carabidae; Nederland; verspreiding
AbstractDe catalogus van de Nederlandse kevers uit 2010 geeft het meest recente overzicht van de Nederlandse kevers. Er staan 372 soorten loopkevers op deze lijst. Per soort wordt een overzicht gegeven van de provincies waaruit waarnemingen bekend zijn. Voor elk zogenaamd provincierecord is een collectie-exemplaar aangeduid als bewijsexemplaar. Sinds 2010 is er veel nieuwe informatie over loopkevers bekend geworden. In dit artikel worden de wijzigingen in de lijst toegelicht.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645904