Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorL. Boumans
TitlePsychoda surcoufi, een motmug van compost, nieuw voor Nederland (Diptera: Psychodidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages11-16
ISSN01692453
KeywordsDiptera; Psychodidae; herkenning; verspreiding; biologie; Nederland
AbstractMotmuggen zijn kleine mugjes, die vaak in de buurt van bebouwing worden gevonden. Verschillende algemene soorten motmuggen ontbreken nog op de Nederlandse soortenlijst. Eén daarvan is Psychoda surcoufi, een relatief opvallende motmug die vaak voorkomt in tuincompost. Deze soort is in 2009 op verschillende plaatsen in Nederland gevonden in een compostvat en op licht. In totaal zijn nu 50 soorten motmuggen uit Nederland bekend, maar er is nog veel nieuws te verwachten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446786