Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorR.L. Veenendaal
TitlePseudomalus triangulifer, een nieuwe kogelgoudwesp voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Chrysididae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume35
Year2011
Pages17-20
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Chrysididae; Pseudomalus triangulifer; herkenning; verspreiding; Nederland
AbstractIn de loop van 2010 werd Pseudomalus triangulifer driemaal gekweekt uit nesten van graafwespen behorende tot de subfamilie Pemphredoninae. Onderzoek aan de Pseudomalus-collectie van het Zo├Âlogisch Museum Amsterdam leerde dat deze soort al veel langer in Nederland voorkomt. Opvallend was dat het uitsluitend kweekresultaten
betrof. De soort wordt hier nader vergeleken met haar naaste verwanten P. auratus en P. violaceus. Ook wordt nader ingegaan op de mogelijke biologie van dit goudwespengeslacht.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555262