Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Verspreiding"

AuthorsB. de Knegt, F. Brekelmans
TitleOpmars van de zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale in Nederland (Orthoptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages35-42
ISSN01692453
KeywordsOrthoptera; verspreiding; herkenning; biologie; Nederland
AbstractSinds de eerste waarnemingen, in het begin van de jaren 1990, wordt de zuidelijke boomsprinkhaan op steeds meer locaties in Nederland waargenomen. Hoewel de soort ook voorkomt in het buitengebied, lijkt de verspreiding zich grotendeels te beperken tot het stedelijke milieu. Bij een gerichte inventarisatie in de stad Utrecht in het najaar van 2008 is de soort in alle bezochte kilometerhokken aangetroffen. Het is nu een van de meest voorkomende sprinkhanen in de stad Utrecht. Klimaatverandering en passief transport door verkeer over de weg zijn waarschijnlijk de belangrijkste factoren voor de recente uitbreiding in Nederland en Noordwest-Europa.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446790