Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "faunistiek"

AuthorsC. Doorenweerd, B. van As, J. Scheffers
TitleExplosieve verspreiding van de lindevouwmot: nu ook in Nederland?
JournalEntomologische Berichten
Volume74
Year2014
Issue3
Pages111-114
ISSN0013-8827
KeywordsFaunistiek; Gracillariidae; Lepidoptera; Phyllonorycter issikii; Tilia
AbstractEen recente vondst van de lindevouwmot (Phyllonorycter issikii) in Zuid-Holland duidt op een sterke uitbreiding van de soort in Nederland, die voorheen alleen uit de omgeving van Roermond bekend was. Dit sluit aan op de Europese verspreidingsgeschiedenis van Ph. issikii, met een gestage uitbreiding vanuit het oosten richting het westen sinds de jaren 1980. De herkenning van de soort, met name van de rupsen en de bladmijnen die zij maken op lindes, wordt besproken en tegelijk wordt er opgeroepen om vondsten te melden. De vraat aan lindes (Tilia) blijft in de meeste gevallen beperkt en zorgt niet voor verkleuring van het blad.
Classification42.75 ; 42.64
Document typearticle
Download paper_Entomologische_berichten_2014.pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/526611