Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "kokerjuffers"

AuthorsB. Koese, V.J. Kalkman
TitleKokerjuffers
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages202-232
EditorV.J. Kalkman
KeywordsKokerjuffers; Trichoptera; Natuurbescherming; leefgebieden; beleid
AbstractFactsheets van de kokerjuffers van het leefgebiedenbeleid.
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95267