Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "leefgebiedenbeleid"

AuthorB. Koese
TitleHaften
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages155-161
EditorV.J. Kalkman
KeywordsHaften; Ephemeroptera; Natuurbescherming; leefgebiedenbeleid; beleid
AbstractFactsheets van de haften van het leefgebiedenbeleid.
Classification42.75
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95268