Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "nederland"

AuthorsE. de Bree, J.T. Smit
TitleZodion kroeberi, een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland (Diptera: Conopidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages55-61
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Conopidae; Zodion kroeberi; Nederland; verspreiding; herkenning; biologie
AbstractBlaaskopvliegen zijn aantrekkelijke moordenaars. De meeste algemene soorten zijn prachtig gekleurd en duidelijk in het veld aanwezig. Het zijn parasieten van andere insecten, met name bijen en hommels. Ondanks dat de algemene soorten erg opvallend zijn en makkelijk in het veld te vinden zijn, is van de meeste soorten toch maar weinig
bekend van de biologie. In dit artikel melden we een minder opvallende soort nieuw voor Nederland en speculeren we over de mogelijke gastheer.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555352