Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "ongewervelden"

AuthorsJ.T. Smit, R. Kleukers
TitleEIS-nieuwsbrief 48 (Stichting EIS 33,3 jaar!), februari 2009
Year2009
KeywordsEuropean Invertebrate Survey - Nederland; ongewervelden; inventarisatie; biodiversiteit; Naturalis
AbstractSpeciale uitgave van de EIS-nieuwsbrief, nr. 48, ter gelegenheid van 33,3 jaar EIS, onder redactie van John T. Smit & Roy Kleukers. In deze jubileumeditie staan de volgende bijdragen:

J.T. Smit & R. Kleukers 2009. Jubileumdag 6 september 2008. p 3-7.

M. Schouten 2009. Al wat wemelt - Evertebraten in cultuurhistorische context. 48: 8-10.

M. Schilthuizen 2009. En dan nu: het ecologisch weerbericht. p 10-11.

J.T. Smit, M. Reemer & R. Kleukers 2009. Zit er leven in Naturalis? - 1569 soorten op 7 hectare stadsgrond. p 11-16.

J.T. Smit & M. Reemer 2009. De soortenlijst van het Naturalis-terrein. p 16-28.
Classification42.75
Document typereport
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/215823