Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "verspreiding"

AuthorsB. Aukema, D. Hermes
TitleWantsen van de Nederlandse waddeneilanden III (Hemiptera: Heteroptera)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages89-99
ISSN01692453
KeywordsHemiptera; Heteroptera; verspreiding; Nederland
AbstractDe fauna van de Nederlandse waddeneilanden telde volgens het laatste overzicht 336 soorten. Een opsomming wordt gegeven van 158 nieuwe eilandrecords, waaronder 26 soorten, die voor het eerst voor de waddeneilanden worden vermeld. De miride Capsus pilifer wordt van de lijst afgevoerd. In totaal zijn er nu 363 soorten wantsen op de waddeneilanden waargenomen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446794