Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:218678"

1 of 1

 Article: De status van de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum in Nederland, een karakteristieke libel van niet aangetaste vennen (Odonata)
R. Ketelaar, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 16 (2002), p. 1-10