Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:219874"

1 of 1

 Book: Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst
R. de Bruyne, H. Wallbrink, A. Gmelig Meyling, (2003)