Go to Naturalis.nl

Search results

Query: id: "oai:ARNO:262183"

1 of 1

 Article: Branchiodrilus hortensis, een nieuwe exotische borstelworm in Nederland (Annelida: Oligochaeta)
T. van Haaren, M. Soes, R. Munts, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 22 (2005), p. 17-21